დასწრება საკრებულოს სხდომაზე


პროექტით გათვალისწინებული კიდევ ერთი აქტივობა არის ახალგაზრდების სამივე ფენის წარმომადგენლების (დევნილები, ადგილობრივი ქართველები და ადგილობრივი არაქართველები) სტუმრის სტატუსით დასწრება გარდაბნის საკრებულოს სხდომაზე. (მიზანი: ახალგაზრდების გარკვევა ადგილობროვ საკითხებში და თვითმმართველობის მუშაობის შინაარსის გაცნობა). ამ მიზნით მოეწყო ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლების შეხვედრა გარდაბნის გამგებლის პირველ მოადგილესთან, ბ-ნ არაზ მაშოვთან და გარდაბნის საკრებულოს ახალგაზრდულ საქმეთა, კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარესთან, ბ-ნ გიორგი თათუხაშვილთან. მათ არა მხოლოდ გააცნეს ახალგაზრდა სტუმრებს თავიანთი სამომავლო სამუშაო მიმართულებები და გეგმები, არამედ თვითონაც დაინტერესდნენ სტუმრებით და უშუალოდ პროექტის მონაწილეებთან დიალოგის რეჟიმში მიიღეს ინფორმაცია პროექტის მიზნებისა და აქტივობების შესახებ, გამოთქვეს შემდგომი თანამშრომლობის იმედები და წარმატება უსურვეს ახალგაზრდებს

პროექტის დახურვა


29 ივნისს გარდაბნის 1 საჯარო სკოლაში მოეწყო პროექტის “ერთად საერთო რეალობაში” საზეიმო დახურვა.
პროექტის დახურვის ღონისძიებას ესწრებოდნენ პროექტში ჩართული ბავშვები, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ნაჩვენები იქნა პრეზენატაცია პროექტის განმავლობაში ჩატარებული აქტივობების : ტრენინგების. ვორკშოპების, ფილმის საღამოების, აქციებისა და ექსკურსიების შესახებ. ასევე ფართო აუდიტორიას კიდევ ერთხელ წარედგინა პროექტის ფარგლებში შექმნილი ბლოგი. ნაჩვენები იქნა სამოყვარულო ფილმები პროექტის მსვლელობის შესახებ. - მე განსაკუთრებით დამამხსოვრდა ექსკურსია, რომლის განმავლობაშიც ბევრი ახალი მეგობარი შევიძინე – განცხადა საუბარში პროექტის ერთ ერთმა მონაწილე დევნილმა მოსწავლემ. - მადლობა, რომ მოგვეცა ახალგაზრდებთან მუშაობის საშუალება. მოგეხსენებათ, გარდაბანში ბევრი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ცხოვრობს. აუცილებელია მათი ინტეგრაცია, იმ ტოლერანტობის ჩვენება, რაც საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში არსებობს. იმედია , რომ ეს პროექტი მხოლოდ დასაწყისია და კიდევ მრავალი მსგავის აქტივობა გამხორციელდება გარდაბანში. მადლობა დონორებს , პარტნიორ ორგანიზაციას და ქ-ონ ცირას, რომელიც სიქა-ს გუნდთან ერთად თავდაუზოგავად მუშაობდა პროექტის წარმატებული გამხორციელებისათვის. – ეს სიტყები “ხიდის” წარმომადგენელმა რუსტამ მაილოვმა წარმოთქვა დახურვის ღონისძიების მსვლელობისას.
საპრეზენტაციო შეხვედრის დასასრულე მონაწილეებს გადაეცათ პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, პუბლიკაციები (კალენდრები და პოსტერები). კალენდრებია გარდაბნელების სურათებითა და სასარგებლო ინფორმაციით დაიბეჭდა საკმაოდ მოზრდილი ტირაჟით და გავრცელდება გარდაბნის მოსახლეობას შორის

კანონები

"საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა შესახებ"

ინფორმაცია გარდაბნის შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს და ქვემო ქართლის რეგიონის შემადგენლობში შემავალ თვითმმართველ ერთეულს წარმოადგენს.
მუნიციპალიტეტი 1 ქალაქისა და 35 სოფლისაგან შედგება. სოფლები გაერთიანებულია 19 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში. მუნიციპალიტეტის მიწის მთლიანი ფონდი 2007 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 160 900 ჰექტარია.
მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. გარდაბანი თბილისიდან დაშორებულია 42 კმ-ით, ხოლო რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუთავიდან – 17 კმ-ით.
გარდაბანი ზღვის დონიდან 310 მეტრზე მდებარეობს. ჰავა – მშრალი, სუბტროპიკული. იანვრის საშუალო ტემპერატურა _ -0.30C , ივლისის _ +25.30C.
გარდაბანი ისტორიულ წყაროებში ჯერ კიდევ IV საუკუნიდან მოიხსენიება. ლეონტი მროველის მიერ `ქართლის ცხოვრებაში~ მოხსენიებულია გმირები: ქართლსოსის ძენი მცხეთოსი, გარდაბოსი, კახოსი, კუხოსი, გაჩიოსი, რომელთაც თავიანთი კუთვნილი მიწა-წყალი მიიღეს მამებისაგან. `გარდაბოსს მისცა ხუნანი~.
"გარდაბანი- ანუ "გარდბანი" ქალაქსაც ეწოდებოდა. მაგალითად, მემატიანე აშოტ კურაპალატის (787-826) შესახებ მოგვითხრობს, რომ არაბთა ლაშქრობით დაღლილი ივლტოდა გარდაბანს ეკლესიას შინა"-ო.
1968 წლიდან ჩამოყალიბდა გარდაბნის რაიონი (2006 წლიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტი), ხოლო თვით ქალაქი გარდაბანი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ცენტრს.
გარდაბანში განვითარებულია სოფლის მეურნეობა და ენერგეტიკა.
ქალაქთან გადის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც უკავშირდება არამარტო მეზობელ სოფლებს და დედაქალაქს, არამედ აზერბაიჯანის რესპუბლიკასაც.

გარდაბნის არასამთავრობო ორგანიზაციები (პუბლიკაციიდან)


"მედია ცენტრი”, ზულფია მუსაევა, გარდაბანი, ვაგზლის ქ. 1/37, ტელ: 855173018

“გარემოს დაცვის საინფორმაციო ცენტრი”, შოთა სახვაძე, გარდაბანი, ნინოშვილის #9, ტელ: 895912430

“ხიდი – ქვემო ქართლის რეგიონის კულტურული თანამშრომლობა", რუსტამ მაილოვი, გარდაბანი, ვაგზლის ქ. 1/37, ტელ: 893663852

“სამართლიანობა”, შახინ გულიევი, გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. #31, ტელ: 895923404

“ ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში", დიმა ლაზარი, გარდაბანი, ენერგეტიკების ქ. 5/4, ტელ: 893560416

“ლემშვენიერა – 89” , მარინა კოჭლოშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლემშვენიერა, ტელ: 899546617

სასარგებლო ინფორმაცია (პუბლიკაციიდან)
გარდაბნის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკონტაქტო ტელეფონები

აპარატის უფროსი 2-37-11
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური 2-24-46
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 2-27-22
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 2-28-72
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური 2-23-86
2-25-10
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 2-75-02
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სამსახური 2-30-22


გარდაბნის ორგანიზაცია-დაწესებულებების საკონტაქტო ტელეფონები

საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი 2-20-71
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მუზეუმი 2-36-41
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო ცენტრი 2-30-91
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ცენტრი 2-24-76
2-24-78
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2-24-55
2-30-98

კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი 2-20-34
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი 2-30-92
2-20-76
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სანიტარული ცენტრი 2-23-20
გაზის სამსახური 2-28-02
წყალკანალი 2-32-71, 2-32-81
ლიბერთი ბანკი (ყოფილი სახალხო ბანკი) 2-35-37
ენერგო – პრო-ჯორგია. გარდაბნის მომსახურეობის ცენტრი 2-25-99


სხვა სასარგებლო საკონტაქტო ტელეფონები

ჯანდაცვის სამინისტრო 94-34-98 (ცხელი ხაზი), 94-49-11
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი 20-62-32
საქ. მთავარი პროკურატურის ცხელი ხაზი 40-52-22
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 99-10-58
იუსტიციის სამინისტრო 40-52-02
კონტროლის პალატა 43-81-81 (ცხელი ხაზი); 43-81-78(კანცელარია)
ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო 31-15-98 (პრეს. სამსახური)
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 92-26-87M(მისაღები)
საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი 28-48-93; 28-48-96 (ცხელი ხაზი)
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების ცენტრი 007
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გენინსპექციის ცხელი ხაზი 37-80-50
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზი 51-70-34; 40-10-68 (კანცელარია, მოქალაქეთა და წერილების მიღება)
ფინანსთა სამინისტრო 26-14-12; 26-14-10 (კანცელარია); 26-24-0ტ
ფინანსთა სამინისტროს სატელეფონო ცენტრი, საგადასახადო კონსულტაციები 007
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი 98-39-43; 99-53-50
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მორიგე 74-62-67


სახალხო დამცველი 99-58-98; 92-24-79; 92-31-66
ავტოსადგური @”ოკრიბა” 34-26-92
კავკაზუს ონლაინი, დეპეშის გაგზავნა ინტერნეტით 50-60-06
კატასტროფის მედიცინის ცენტრი. პაციენტების ტრანსპორტირება რეფერალური პროგრამით მხოლოდ სტაციონარებიდან 53-11-73 ; 45-20-01
რკინიგზის სადგური 56-35-66; 56-47-60
სამედიცინო-საინფომაციო სამსახური 25-22-72(ადმინისტრაცია); 25-22-45 (ადგილზე მომსახურების განყოფილება, მედიკამენტების სახლში მიტანა)
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის, მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური, რეგისტრაციების და ნებართვების სამმართველო 53-09-67
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და უცხოეთში წამსვლელთა ფსიქოლოგიური იურიდიული დახმარება 100-229
ქორწინების რეგისტრაცია სიღნაღში 895 24-77-77
ღვთისშვილთა კავშირის ცხელი ხაზი (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთატვის 25-01-45; 22-54-17

ექსკურსია ტანძიაში


26 მაისს, პროექტის ფარგლებში მოეწყო ექსკურსია ტანძიაში. ექსკურსიაში ერთობლივად მიიღეს მონაწილეობა პროექტში მონაწილე გარდაბნელმა ახალგახრდებმა და სიქას მოხალისეებმა. ექსკურსიის განრიგი დაგეგმეს და ორგანიზება გაუკეთეს სიქას იმ მოხალისეებმა, რომლებიც პროექტში მონაწილეობდნენ ფასილიტატორებად.
სულხან-საბას მუზეუმის დათვალიერების შემდეგ ყველა მონაწილე, მათ შორის სიქას ლიდერებიც და ქეას წარმომადგენლებიც, გადანაწილდნენ ჯგუფებში და მონაწილეობა მიიღეს სპორტულ-ინტელექტუალურ აქტივობაში ”დიდი თამაში”. გუნდებს ჰქონდათ შესასრულებელი დავალებები, რომლებსაც მათ პოსტებზე ახვედრებდნენ. ”დიდმა თმაშმა” სახალისოდ და საინტერესოდ ჩაიარა. გამარჯვებულმა გუნდებმა მიიღეს პრიზები და სამახსოვრო საჩუქრები.
არაფორმალურმა გარემომ და აქტივობამ თავისი როლი შეასრულა და, დილის მგზავრობისგან განსხვავებით, დაბრუნებისას უკვე ყველა ერთად ხალისობდა და ერთობოდა. აღნიშნეს, რომ ექსკურსიის შთაბეჭდილება კიდევ დიდხანს გაჰყვებათ და ემახსოვრებათ.

აქცია „გაამწვანე გარდაბანი“

30 აპრილს ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა თავიანთი დაგეგმილი აქცია განახორციელეს ქ. გარდაბანში.
აქცია დაიწყო გარდაბნის №3 საჯარო სკოლიდან. პროექტში მონაწილე მოსწავლეებს ხალისით შეუერთდნენ თანატოლები და სკოლის ეზოში მოსწავლეებმა საკუთარი ხელით 40-მდე ხე დარგეს.
ამის შემდეგ აქციამ გარდაბნის №1 საჯარო სკოლასა და მიმდებარე ტერიტორიის მოსახლეობის ეზოებში გადაინაცვლა. მოსახლეობა ინტერესით და მხარდაჭერით შეხვდა ახალგაზრდების ინიციატივას და თავიანთი სურვილით ჩაერთო აქციაში.
აქცია გაგრძელდა დევნილების კომპაქტური ჩასახლების კორპუსებსა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ეზოში და დასრულდა გარდაბნის №4 საჯარო სკოლაში.
მთლიანობაში, დაგეგმილი 100 ნერგის ნაცვლად გარდაბნის სხვადა სხვა ადგილზე დაირგო 200-ზე მეტი წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხე.

ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობები

ტრენინგები ახალგაზრდულ ცენტრში

პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დახმარებით გავრცელდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ. პროექტში და ახალგაზრდული ცენტრის ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველმა მოსწავლეებმა გარდაბნის სამივე სკოლიდან შეავსეს სააპლიკაციო ფორმები. შემოსული აპლიკაციების მიხედვით შეირჩა 40 მოსწავლე. მათგან 14 დევნილი, 13 ადგილობრივი ქართველი და 13 არაქართველი.

მოსწავლეები გადანაწილდნენ 2 ჯგუფში. ერთი ჯგუფის სატრენინგო დღეებად შეირჩა ორშაბათი და ოთხშაბათი, ხოლო მეორე ჯგუფისათვის - სამშაბათი და ხუთშაბათი.
13 აპრილს “ხიდის” ოფისში დაიწყო ტრენინგების კურსი.
ახალგარდები აქტიურად ჩაერთვნენ სახალისო სავარჯიშოებში.

პირველი დღე მონაწილეთა გაცნობით, პროექტის და კლუბის მიზნების წარდგენით დაიწყო.

ტრენინგ-კურსის მეორე და მესამე დღეები დაეთმო სავარჯიშოებსა და აქტივობებს თანამშრომლობის თემაზე, ხოლო მეოთხე დღე - სტერეოტიპების არსისა და მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეების გაცნობას.


პროექტი მხარდაჭერილია “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის” (SIIMS) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს“ მიერ. პროექტს ახორციელებენ „ქეა ნორვეგია“ და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორია „სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“ (CiDA).