სასარგებლო ინფორმაცია (პუბლიკაციიდან)
გარდაბნის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკონტაქტო ტელეფონები

აპარატის უფროსი 2-37-11
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური 2-24-46
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 2-27-22
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 2-28-72
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური 2-23-86
2-25-10
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 2-75-02
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სამსახური 2-30-22


გარდაბნის ორგანიზაცია-დაწესებულებების საკონტაქტო ტელეფონები

საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი 2-20-71
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მუზეუმი 2-36-41
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო ცენტრი 2-30-91
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ცენტრი 2-24-76
2-24-78
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2-24-55
2-30-98

კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი 2-20-34
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი 2-30-92
2-20-76
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სანიტარული ცენტრი 2-23-20
გაზის სამსახური 2-28-02
წყალკანალი 2-32-71, 2-32-81
ლიბერთი ბანკი (ყოფილი სახალხო ბანკი) 2-35-37
ენერგო – პრო-ჯორგია. გარდაბნის მომსახურეობის ცენტრი 2-25-99


სხვა სასარგებლო საკონტაქტო ტელეფონები

ჯანდაცვის სამინისტრო 94-34-98 (ცხელი ხაზი), 94-49-11
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი 20-62-32
საქ. მთავარი პროკურატურის ცხელი ხაზი 40-52-22
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 99-10-58
იუსტიციის სამინისტრო 40-52-02
კონტროლის პალატა 43-81-81 (ცხელი ხაზი); 43-81-78(კანცელარია)
ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო 31-15-98 (პრეს. სამსახური)
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 92-26-87M(მისაღები)
საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი 28-48-93; 28-48-96 (ცხელი ხაზი)
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების ცენტრი 007
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გენინსპექციის ცხელი ხაზი 37-80-50
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზი 51-70-34; 40-10-68 (კანცელარია, მოქალაქეთა და წერილების მიღება)
ფინანსთა სამინისტრო 26-14-12; 26-14-10 (კანცელარია); 26-24-0ტ
ფინანსთა სამინისტროს სატელეფონო ცენტრი, საგადასახადო კონსულტაციები 007
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი 98-39-43; 99-53-50
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მორიგე 74-62-67


სახალხო დამცველი 99-58-98; 92-24-79; 92-31-66
ავტოსადგური @”ოკრიბა” 34-26-92
კავკაზუს ონლაინი, დეპეშის გაგზავნა ინტერნეტით 50-60-06
კატასტროფის მედიცინის ცენტრი. პაციენტების ტრანსპორტირება რეფერალური პროგრამით მხოლოდ სტაციონარებიდან 53-11-73 ; 45-20-01
რკინიგზის სადგური 56-35-66; 56-47-60
სამედიცინო-საინფომაციო სამსახური 25-22-72(ადმინისტრაცია); 25-22-45 (ადგილზე მომსახურების განყოფილება, მედიკამენტების სახლში მიტანა)
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის, მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური, რეგისტრაციების და ნებართვების სამმართველო 53-09-67
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და უცხოეთში წამსვლელთა ფსიქოლოგიური იურიდიული დახმარება 100-229
ქორწინების რეგისტრაცია სიღნაღში 895 24-77-77
ღვთისშვილთა კავშირის ცხელი ხაზი (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთატვის 25-01-45; 22-54-17

0 Response to "სასარგებლო ინფორმაცია (პუბლიკაციიდან)"

Post a Comment

პროექტი მხარდაჭერილია “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის” (SIIMS) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს“ მიერ. პროექტს ახორციელებენ „ქეა ნორვეგია“ და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორია „სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“ (CiDA).