გარდაბნის არასამთავრობო ორგანიზაციები (პუბლიკაციიდან)


"მედია ცენტრი”, ზულფია მუსაევა, გარდაბანი, ვაგზლის ქ. 1/37, ტელ: 855173018

“გარემოს დაცვის საინფორმაციო ცენტრი”, შოთა სახვაძე, გარდაბანი, ნინოშვილის #9, ტელ: 895912430

“ხიდი – ქვემო ქართლის რეგიონის კულტურული თანამშრომლობა", რუსტამ მაილოვი, გარდაბანი, ვაგზლის ქ. 1/37, ტელ: 893663852

“სამართლიანობა”, შახინ გულიევი, გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. #31, ტელ: 895923404

“ ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში", დიმა ლაზარი, გარდაბანი, ენერგეტიკების ქ. 5/4, ტელ: 893560416

“ლემშვენიერა – 89” , მარინა კოჭლოშვილი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლემშვენიერა, ტელ: 899546617

0 Response to "გარდაბნის არასამთავრობო ორგანიზაციები (პუბლიკაციიდან)"

Post a Comment

პროექტი მხარდაჭერილია “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის” (SIIMS) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს“ მიერ. პროექტს ახორციელებენ „ქეა ნორვეგია“ და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორია „სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“ (CiDA).